Sledujte Facebook nebo Twitter pro získávání agregovaných informací ohledně koronaviru Covid-19.

Follow @CovidataCz


* Upozornění * Všechny údaje na těchto stránkách mají pouze informativní charakter, provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jejich správnost, sdílení nebo použití. Jakékoliv chyby nebo tipy na vylepšení prosím pište na FB Messenger nebo na e-mail.


Aktuální doporučení

Inspirováno irským doporučení vlády, dostupné na stránkách gov.ie/covid19/ (pdf)
V této verzi pouze zkopírováno doporučení dle irského dokumentu, neplatí pro současnou situaci v ČR.

Velmi nízký výskyt infekce
Nízké R číslo
Velmi vysoký výskyt infekce
Vysoké R číslo
Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5

Sociální a rodinné sešlosti


Max: 10 osob ze
3 domácností

Max: 6 osob ze
3 domácností

Max: 6 osob z
1 domácnosti

Žádné návštěvy

Žádné návštěvy

Svatby


Max: 100

Max: 50

Max: 25

Max: 6

Max: 6

Vnitřní
aktivity

Dle místa konání
100 – 200
Dle místa konání
50 – 100

Žádné organizované akce

Žádné organizované akce

Žádné organizované akce

Venkovní aktivity

Dle místa konání
200 – 500
Dle místa konání
100 – 200
Shromáždění do
15 osob
Shromáždění do
15 osob

Žádné organizované akce

Sportovní trénink


Normální trénink s ochrannými prostředky
Vnitřní
Týmy do 6 osob

Venkovní
Týmy do 15 osob
Vnitřní
Jen individuální

Venkovní
Týmy do 15 osob
nekontaktní
Vnitřní
Jen individuální

Venkovní
Týmy do 15 osob
nekontaktní

Pouze individuální trénink

Zápasy a události

100 uvnitř
200 venku
500 stadion
50 uvnitř
100 venku
200 stadion

Jen povolené výjimky

Jen povolené výjimky

Žádné události

Posilovny, bazény a další


Otevřeno s ochrannými opatřeními

Otevřeno s ochrannými opatřeními

Jen individuální trénink

Zavřeno

Zavřeno

Náboženství, bohoslužby


50 osob

50 osob
Bohoslužby online
Pohřeb - 25 osob
Bohoslužby online
Pohřeb - 25 osob
Bohoslužby online
Pohřeb - 10 osob

Restaurace, kavárny, bary s přípravou jídla


Otevřeno
s ochrannými prostředky

Otevřeno
skupiny 6 osob ze 3 domácností
Specifický rozsah omezení, bez konzumace uvnitř prostor Konzumace jen venku
Max: 15 osob
Vyzvenutí a doručení

Jen vyzvenutí a doručení

Bary, vinárny


Otevřeno
s ochrannými prostředky

Otevřeno
skupiny 6 osob ze 3 domácností
Specifický rozsah omezení, bez konzumace uvnitř prostor Konzumace jen venku
Max: 15 osob
Vyzvenutí a doručení

Jen vyzvenutí a doručení

Hotely, ubytovací zařízení


Otevřeno
s ochrannými prostředky

Otevřeno
s ochrannými prostředky

Jen pro rezidenty

Stávající hosté
Nezbytné účely

Pouze nezbytné účely

Služby, obchody

* Povinná ochrana obličeje


Otevřeno
s ochrannými prostředky

Otevřeno
s ochrannými prostředky

Otevřeno
s ochrannými prostředky

Nezbytné obchody a služby
především venkovní

Pouze nezbytné obchody a služby

Vnitřní kulturní zařízení


Otevřeno
s ochrannými prostředky

Otevřeno
s ochrannými prostředky

Uzavřeno
Knihovny dostupné přes internet / telefon

Uzavřeno
Jen online služby

Uzavřeno
Jen online služby

Práce

* Využijte home office pokud je to možné


Částečná účast

Nezbytné schůzky a školení

Jen absolutně důležité

Jen nezbytní pracovníci

Jen nezbytní pracovníci

Cestování


Bez omezení

Bez omezení

Zůstaňte ve své zemi
S výjimkou práce, výuky a nezbytných záležitostí

Zůstaňte ve své zemi
S výjimkou nezbytné a záležitostí

Zůstaňte doma
Pohyb venku do 5 km

Veřejná doprava

* Povinná ochrana obličeje

* Využijte chůzi nebo kolo


Mimo špičku

50% kapacity
Špička rezervována
pro nezbytné pracovníky a záležitosti

50% kapacity
Pouze v nezbytných případech

25% kapacity
Vyhněte se veřejné přepravě

25% kapacity
Vyhněte se veřejné přepravě

Školy a školky

Otevřeno
s ochrannými prostředky
Otevřeno
s ochrannými prostředky
Otevřeno
s ochrannými prostředky
Otevřeno
s ochrannými prostředky

Dle doporučení na základě aktuální situace

Vysoké školy a univerzity

Otevřeno
s ochrannými prostředky
Otevřeno
s ochrannými prostředky
Otevřeno
s ochrannými prostředky
Online výuka
Setkání pouze nezbytná

Dle doporučení na základě aktuální situace

Domovy pro seniory, sociální služby

Otevřeno
s ochrannými prostředky
Otevřeno
s ochrannými prostředky

Návštěvy zakázány! (kromě kritických a soucitných okolností)

Osoby nad 70 let a ohrožené skupiny

Pečlivě zvažte interakce a návštěvy, uvnitř i venku, používejte ochranné prostředky.